I forbindelse med tema-arbeid om vikingetiden i samfunnsfag, dro 5. til 7. klassingene på besøk til Midgard historisk senter d. 19. september. Turen dit gikk til vanns med Bastøfergen over Oslofjorden, og til lands på sykkel gjennom regnskur og på sølete stier . Vel framme ble vi godt mottatt av guiden som skulle geleide oss gjennom senteret og lekeplassen.

Inni senteret fikk vi se gjenstander primært fra Borrefunnene. De originale gjenstandene lå inni glasskasser, men elevene fikk prøve holde bla sverd. Å prøve på seg den tunge viking-brynjen, var et absolutt høydepunkt.

I lekeparken fikk klassen pirre vikingen i seg med øksekasting, pil -og bueskyting, balanseapparater og andre fysiske utfordringer.

Mot slutten av besøket trasket vi ned for å skue utover Borreparken som ligger nedenfor Midgard-senteret. Det er parken med haugene som representerer eventyret på Borre. Her er det gravd ut skip fra vikingtid, det er påvist store hallbygninger her og arkeologene vet at det fortsatt ligger uløste oppgaver og venter.