At skoleåret 2011/2012 er ubønnhørlig slutt, ble feiret i skolens gymsal og uteplass med et innholdsrikt program torsdag 21. juni. Arrangementet startet med at alle elevene viste frem en klappdans i tre grupper.

Alle klassene hadde forberedt ulike musikalske innslag. For sjuendeklassingene ble det holdt en roseseremoni for å markere deres siste år på barnetrinnene. Spesiell oppmerksomhet ble viet årets 10. klassinger og vitnemålsutdeling.

Her kan du se glimt fra programmet.