Føler du deg trygg når du er på reise? Er du trygg på din livsreise? Disse spørsmålene ble belyst på fellessamlingen mandag morgen.

På reise til Filippinene

På ekte, filippinsk vis, med slippers på føttene, shorts, t-skjorte og et håndkle over skulderen,  fortalte Thor om sin første reise til Fillipinene. Der oppdaget han at den tryggheten han tar som en selvfølge her hjemme ikke er like selvsagt der. Flyselskapets nye fly og gode service gjorde flyreisen komfortabel. Men så snart han satte føttene på Filippinsk jord erfarte han en annen virkelighet enn den vi er så vant til i trygge Norge.

For mens vi i Europa er veldig bevisst sikkerheten i bil og buss, er det ikke et uvanlig syn å se reisende stå som sild i tønne på en lasteplan for å komme seg på jobb, fortalte Thor til bildene som ble vist på veggen for de 80 elevene.

Ved håndsopprekning var de alle trygge på at de ville få mat i magen den dagen. Thor kunne fortelle at virkeligheten er en annen for mange på Filippinene. Elevene fikk også høre viktigheten av storfamiliens omsorg i et samfunn der sosiale tjenester nesten er et fremmedord.

Stigen til himmelen

På en temasamling rundt verdien trygghet, er et bibelsk perspektiv alltid en naturlig ingrediens. Jakobs syn om stigen til himmelen ble andaktens ankerpunkt. Etter å ha lurt til seg førstefødselsretten, måtte han rømme i frykt for sin bror, Esau. Han var redd, ensom og usikker på hva fremtiden ville bringe og hvordan det ville gå med Guds løfter. Med stein til pute hundrevis av kilometer fra familiens teltleir, ga Gud ham et syn hvor en stige strakk seg fra jorden til Gud i himmelen, og Guds engler steg opp og ned på den. Stigen symboliserer bindeleddet mellom jorda og Gud, nemlig Jesus. Jakob kunne være trygg på sin reise, og han ble forsikret om løftene for framtida.

Til slutt fikk deltok elevene i en gruppeaktivitet. Oppgaven var å bli enige om fem ting de ville tatt med seg dersom de strandet på en øde øy. Hva ville gitt dem trygghet?