En halv skoledag ble torsdag satt av til matte. 1. – 7. var med på fellesåpning i skolens gymsal med andakt om en matteinteressert Gud som mattedag-bskolen3--feb2013elsker selv den minste – skaper av universet med milliarder av stjerner og planeter – samtidig som han kjenner hver enkelt og vet når en liten spurv faller til bakken.

Deretter delte vi oss i 1. – 4. og 5. – 7. En drøy times stasjonsarbeid med fokus på regneartene, hoderegning og problemløsning, mye bruk av IKT-verktøy, falt i smak.

Denne halve mattedagens kulminerende læringsaktivitet var «Først til 1000». Det var rørende å se de store hjelpe de små/mindre.

mattedag-bskolen4--feb2013