Tirsdag kveld 5. februar var foreldre, lærere og skolens ledelse samlet til zero-foreldremøte. Ressursgruppen hadde i forkant jobbet iherdig for å snekre sammen kveldens program med tema: Hva kan vi som foreldre være med å gjøre for å forebygge mobbing? Hvordan kan vi som foreldre hjelpe skolen, og hverandre, til å forebygge og løse mobbesaker? Det ble et aktivt foreldremøte med stasjonsjobbing og gruppearbeid.

zero-foreldre-2Rektor tok fram en definisjon av mobbing for å sikre en felles forståelse av ordet. Han fortalte også hva skolen gjør ved mistanke om mobbing. En filmsnutt som bl.a. satte fokus på viktigheten av hvordan gode relasjoner og åpenhet i foreldregruppen kan forebygge, avdekke og bidra til å stoppe mobbing, dannet grunnlaget for resten av kvelden.

Hovedaktiviteten var gruppesamtaler og diskusjoner rundt ulike case, filmsnutter og påstander. Det var inspirerende å oppleve positive og konstruktive foreldre i gruppediskusjonene.

Oppmøtet var godt, kvelden en suksess, men Zero-arbeidet ville vært ytterlige styrket om alle møtte til slike viktige samlinger.

zero-foreldre-3Kvelden ble avsluttet med oppsummering i plenum og forfriskninger.

Vi ser fram videre Zero-samarbeidet mellom skole og hjem.