Fredag 6 sept. gikk idrettsdagen av stabelen. Målet var å legge til rette for idrettsglede der man skulle ha det moro sammen og konkurrere mot seg selv. Mange ville sprenge grenser, prøve nye ting, gjøre sitt beste.

Etter en andakt deltok elevene klassevis i løp-hopp-kast-aktiviteter. Nytt i år var at vi tok i bruk tryllesnor istedenfor stang i høyde, noe som resulterte i at mange flere tok sjansen på å hoppe til nye høyder.

Dagen ble avsluttet med en aldersblandet vekselstafett der fokus var på deltakelse fremfor konkurranse. Og nettopp det å motivere for enda større deltakelse, ble tema på lærernes evaluering av idrettsdagen. For å kunne i større grad vektlegge at idrettsdag handler om å konkurrere mot seg selv og fostre glede og egne målsetninger, vil vi neste år ikke jobbe aktivt mot krav i friidrettsmerke.