Ordet fred sammenfatter julens kjernebudskap. Jesus ble kalt «fredsfyrste» og han sa selv at Han kom for å gi sin fred, ikke den fred verden kan gi. Ordet «fred» brukes i 26 av de 27 bøkene i NT. Det kan nesten virke fred-samling-des2014-4som om englene som sang for hyrdene på marken hadde rett da de erklærte: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» (Luk. 2,14). I sin sang uttrykte de Guds ønske om en harmonisk relasjon mellom menneskene og nasjonene, og mellom Gud og menneskene. På den måten er bibelens beretning om Jesus den flotteste fortellingen om fred som finnes.

Fred beskriver også vennskaplighet, frihet og fravær av krig, orden og en opplevelse av hvile og tilfredshet. Men disse ordene kan virke langt fra den virkeligheten vi møter i nyhetsbildet.

Julevåpenhvile 2014 Kilde: Wikipedia.com

Julevåpenhvile 2014. Kilde: Wikipedia.com

Likevel er det som om englene som møtte gjeterne på marken fremdeles synger, for selv om tragedie stadig bombarderer oss, så kan en høre sangens etterklang. Og flere historier som kunne bekrefte dette, fikk elevene høre på fellessamlingen 1. desember.

Julevåpenhvilen i 1914

Skolen rektor, Kjetil Myklebust, formidlet historien om da 1. verdenskrig hold juleferie for ganske nøyaktig 100 år siden. Våpenhvilen på vestfronten i 1914, er sett på som et symbolsk øyeblikk med fred og medmenneskelighet midt i en av de mest voldelige konfliktene i verdenshistorien. På julaften og første juledag beveget soldater fra begge sider seg ut i ingenmannsland mellom skyttergravene der de minglet, delte mat og byttet suvenirer. I tillegg til allsang med julesanger, foregikk det fotballkamper mellom sidene, noe som er dokumentert med bilder.

Vi ser frem til en god adventstid på skolen med et fokus på fred.

fred-samling-des2014-2

Stor og liten samarbeider

 

 

kilde-alt-om-historie-nettsted-dansk