Mandag – onsdag denne uken deltok hele skolefamilien i Hjelpeaksjon 2015 som går til utdanning for fred på Afrikas horn. Foreldre, lærere, elever, noen tidligere elever og venner bidro på ulike måter til at Hjelpeaksjon 2015 kunne innbringe nytt rekordbeløp: 122 087 kr.

Takk til alle som tok godt imot våre elever, bøssebærerne, og puttet på penger! Du har hjulpet ADRA med utdanning i noen av de fattigste landene på Afrikas horn for at flere barn og ungdommer skal få gå på skole.

Utdanning kan bidra til fred, forståelse og forsoning mellom mennesker. Mange av landene på Afrikas horn har vært preget av kriger og uro i flere tiår. Utdanning gir utallige ringvirkninger og forebygger blant annet at barn og ungdommer blir tiltrukket av miljøer med vold og terror. Tørke og hungersnød er et gjentagende problem. Utdanning gir økt kunnskap til å klare seg selv – og tro på at det finnes en meningsfull fremtid. Uten utdanning stopper mulighetene. Utdanning er sentralt for utviklingen av et samfunn! (adranorge.no)

 

adra-afrikas-horn-totalbellop