Vi ville takke trivselslederene våre for super innsats i Trivselsprogrammet ved skolen vår. Tre av fire flotte mellomtrinnselever fikk i skoletiden pizza og dessert på Peppes pizza. På sommeravslutningsprogrammet torsdag kveld, ble trivselslederene gitt heder og ære for å ha bidratt til morsomme aktiviteter og økt trivsel i friminuttene. Diplom og stor applaus fra foreldrene, elevene og lærerne var dem vel forunt.

tl-ledere-faar-diplom-sommeravslutningsprogram-2016

Flinke og positive TL-ledere får fortjent diplom og applaus på sommeravslutningsprogrammet.

Torderød skole takker #Trivselslederne for super innsats. 3 av 4 var tilstede og fikk pizza og dessert på #peppespizza. God sommer!

Torderød skole takker #Trivselslederne for super innsats. 3 av 4 var tilstede og fikk pizza og dessert på #peppespizza. God sommer!