Sør-Sudan er fokusområde for Hjelpeaksjon 2017. Landet er i dyp krise etter at det brøt ut borgerkrig i 2013. Situasjonen har blitt værre de siste årene, og 1,9 mill barn og voksne er på flukt internt. I tillegg har 1,7 mill flyktet til nabolandene. Uganda har mottatt flest, hele 900 000 flyktninger.

Allerede torsdag 7. september er det ”kick-off” for årets Hjelpeaksjon på Torderød skole med besøk av kommunikasjonsrådgiver Gry Haugen fra ADRA Norge.

Det blir utsatt skoledag aksjonsdagene. Skoledagen starter klokken 14.00 med en fellessamling og tre timer undervisning. Fra 16.00-16.30 er det felles middag i gymsalen, og så drar bøssebærende elever, lærere og foreldre ut for å samle inn. Klokken 20.00 er alle tilbake og får boller og kakao!

Mens Hjelpeaksjonen er en viktig del av elevenes opplevelse av og deltakelse i bistandsarbeid, er aksjonen også et sosialt og hyggelig møtested hvor også foresatte/foreldre kan bli litt bedre kjent.

(Kilde: adranorge.no)