«Nåde» er et helt sentralt verditema som ble arbeidet med i uke 44. Elevene fikk velge aktivitet og arbeidet gruppevis gjennom uka. «Nåde» kom til uttrykk gjennom skuespill, matlaging, kor, band, mimedans, presentasjon og kunst- og håndverk. På fredagen var det fellessamling der bidragene ble presentert. Under kan du se noen elevbidrag.

Her viser en gruppe elever hvordan man kan forsterke budskapet i en sang gjennom mimedans.

Her er glimt fra andre innslag på presentasjonssamlingen.

Dramatisering av bibelberetning om nåde. Her står Sakkeus ved sin tollbod.

Sakkeus krevde for mye, men da han møtte Jesus, forandret alt seg.

Dramagruppen får applaus for sin tolkning av beretning om Sakkeus.

Bandgruppa: Sang til gitarrfiff, piano, perkusjon og ukulele.

Korgruppa: Synger av full hals