ADRA hjelpeaksjon 2012

Da nærmer vi oss skolens hjelpeaksjon og årets første dugnadsinnsats fra foresatte. Dere som har vært her noen år, vet hva det innebærer, og for dere som er nye, kan vi fortelle at det er utfordrende, slitsomt, spennende og gir utrolig mye glede!

Første skoledag 2012-2013

Første skoledag skal være minneverdig og sette tonen for året. Derfor ble bl.a. førsteklassingene møtt av sine faddere i skolegården ved ankomst med påfølgende fellessamling i gymsalen med andakt og fokus på fellesskap som en viktig verdi i skolen.