Trivsel på kurs blir til trivsel i skolegården

I september lærte trivselslederne seg flere nye aktiviteter som skal gjøre friminuttene enda gøyere i tiden fremover! Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per våren 2014 benytter 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer…