TAKK FOR AT DU HAR KLKKET DEG HIT!

Torderød skole trenger raskt å få din/deres tillatelse til at ditt/dine barn kan gjennomføre SIMM-undersøkelsen. Vi setter stor pris på om du/dere kunne sende dette samtykket denne uken (senest 22. nov).

Vi er med i Nye Moss kommunes 3-årige skoleutviklingsprosjekt kalt SIMM (Sammen om Inkluderende Miljø i Moss). I forbindelse med dette ønsker Moss kommune og Høgskolen i innlandet å gjøre en undersøkelse blant elevene. Vi har som målsetning å få 100% svar, og vi håper selvsagt at alle blir med. Deres svar bidrar til en bedre skole og kommune.

Målet med undersøkelsen er økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle.

Undersøkelsen er anonym.

Dette skjemaet er ikke lenger tilgjengelig.