SFO Torderød skole

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.

Kontaktinformasjon

SFO-personalet er tilgjengelig for praktiske spørsmål og små avklaringer i hverdagen. I hovedsak gis informasjon /meldinger om fravær og annet til SFO-personalet via Transponder meldingsbok for SFO.

SFO-leder: Siri-Anne Judson

SFO-telefon: 41 20 25 22 (kun ringe, ingen SMS)

Siri-Anne Judson
Siri-Anne Judson

SFO-leder

Åpningstider

Skoleåret 2021/2022
Våre åpningstider er:
Mandag – Torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-16.00

I ferier er åpningstiden mandag-fredag 7.00-16.00

Vi holder åpent i alle ferier bortsett fra påskeferie, juleferie og hele juli måned.

Arealer

Vi benytter skolegården, Torderødparken, skolekjøkkenet og skolens gymsal.

Priser og plass-størrelser

100% helårsplass, inkluderer alle ferier og morgen-SFO: 2400 kr/mnd.

Skoleårsplass, hel dag inkludert morgen-SFO, fri i alle skoleferier: 1900 kr/mnd.

Skoleårsplass, hel dag uten morgen-SFO, fri i alle skoleferier: 1700 kr/mnd.

60% plass, 3 dager i uka, inkludert alle ferier og morgen-SFO: 1400 kr/mnd.

40% plass, 2 dager i uka, inkludert alle ferier og morgen-SFO: 1000 kr/mnd.

Kjøp av enkeltdager: 200 kr