Søknad om permisjon

Ansvarserklæring

Elevens fornavn og etternavn
Velg fra nedtrekksmenyen

Permisjonen gjelder:

Klikk i feltet for å velge.
Klikk i feltet for å velge.
Bruk tall

Ansvar

Privatskoleloven § 3-13

Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa

Klagefrist

Innsyn i dokumenter

Klikk feltet for å velge
F.eks. Moss
E-post til en av elevens foresatte
Bekreft e-postadressen
Tlf. til en av elevens foresatte. Skriv nr etter 47
Fornavn og etternavn på søker (foresatt(e))