Innlegg

Skolenytt nr. 6, 2011/2012

Da kom det litt snø igjen, og skolegården er full av kjempestore snøballer. Ellers har vi hatt vårfornemmelse en stund, og alle er glad for at det er lyst når vi kommer til skolen om morgenen.

Her kommer litt info igjen.

 

Ny hjemmeside.

Har dere vært inne og sett vår nye hjemmeside? Her kan dere følge med på hva som skjer på skolen. Det er en hyggelig side. Gå inn på www.torderodskole.no.

 

Skolegudstjenester

Da nærmer det seg skolegudstjenestene. Her er vi i full gang med øving, og det er en fryd å høre sangen runge fra klasserommene! Tema for gudstjenesten er HÅP, og det samarbeider vi om!

Lørdag 17. mars: Skolegudstjeneste i Moss med 1. – 7. klasse

Møt opp i Moss Adventkirke senest kl. 11.30.

Lørdag 23. mars: Skolegudstjeneste i Fredrikstad med 8. – 10. klasse

Møt opp i Fredrikstad Adventkirke senest kl. 11.00

Alle elever har fått oppgaver, så det er viktig at alle møter.

 

Elevinspektørene

Vi er i gang med trivselsundersøkelsen ”elevinspektørene”. Elevene i 5. – 10. klasse gjennomfører denne undersøkelsen som går på ulike sider ved skolehverdagen. Det er en nettbasert undersøkelse fra utdanningsdirektoratet som gjennomføres i alle skoler rundt disse tider.

 

Planleggingsdager

Uke 12 er det planleggingsdager for lærerne mandag 19. og tirsdag 20. mars. Da er det fri for alle elever og det er heller ikke SFO de to dagene. Onsdag blir det litt annerledes timeplan da de fleste lærerne fortsatt er på kurs. Dette kommer på elevenes ukeplaner.

 

Eksamen for 10. klasse

Minner om eksamensdager for 10. klasse. Nå har vi også fått dato for muntlig eksamen.

Kunngjøring av skriftlig eksamen er tirsdag 15. mai, og siste mulige eksamensdag er torsdag 31. mai.

Kunngjøring av muntlig eksamen er tirsdag 5. juni med eksamen torsdag 7. juni.

Se oppdatert akrivitetskalender for vårhalvåret.