Digital hjemmeskole - korona - smitteverntiltak

Hjemmeskole 25. – 27. januar 2021

Fram til og med onsdag 27. januar stenger alle skoler og barnehager i Moss, inkludert Torderød skole og Torderød barnehage. Det legges opp til digital undervisning for skoleelevene. Samtidig gis det alternativt tilbud til barn med særlige behov og barn der begge foreldre har samfunnskritiske funksjoner. Når skolene i Moss åpner, er det rødt nivå…

Basecamp8 2021

Det ble virtuell BaseCamp8 i år

BaseCamp8 er en årlig leirskole på Mesnali hvor skiaktiviteter og lek står i sentrum. Dette satte kovid-19-smitteverntiltakene en stopper for. Etter å ha gledet seg til ei vinteruke sammen med 80 andre 8. klassinger, var det selvsagt en skuffelse for mange. Likevel viste klassen en super holdning til en fattig trøst, nemlig tre halve dager…