VERDILÆRING: OM Å KOMME LIVETS SKOLE I FORKJØPET

På samme måte som alle må tilegne seg faglig kunnskap, er heller ingen født som ekspert på livet. Derfor fletter vi målrettet inn arbeid med tidløse, allmenngyldige verdier i undervisningen og setter fokus på hva de betyr for hver enkelt av oss, for fellesskapet og for omgivelsene våre. Å møte tilværelsens utfordringer med bevisste holdninger og en bredere forståelse, er verdifull ballast vi gjerne vil være med å utruste elevene våre med.

LÆRER OG ELEVER I TETT SAMLØP

I det offentlige skoleverket er det ikke uvanlig med 30 elever i en klasse. Det sier seg selv at det er begrenset hvor mye tid en enkelt lærer har til den enkelte elev. På Torderød har vi fra 1. – 4. maks 15 elever, og på 5. – 10. trinn maks 16. I tillegg har vi en innstilling som handler mye om samarbeid. Undervisning er rett og slett mer effektiv når den er et resultat av et godt teamwork mellom elever og lærer. Det legger vi til rette for og arbeider mye med.

Å FORMIDLE KUNNSKAP ER VÅR FREMSTE OPPGAVE, MEN...

Til tross for at TORDERØD SKOLE først og fremst er en solid aktør i grunnskoleverket med høy faglig standard, mener vi allikevel bestemt at skole er mer enn fag. Den er en viktig møteplass mennesker i mellom, og ikke minst et personlig møte med systemer og krav. Automatisk blir den også scene for den enkeltes utvikling og mestring – og av og til følelsen av ikke å mestre. Vi tar i det hele tatt i bruk mange sider av oss selv som mennesker i skolen. Det gjelder også foreldrene. Som privatskole er vi derfor opptatt av å beholde mer enn det faglige fokus i det daglige. Vi ønsker å være vidsynte og ta hele mennesket på alvor. Først da tror vi læringsforholdene blir optimale. Både for den enkelte og for systemet.

null

GODE LÆRERE

Hver og en i lærerstaben vår er her på bakgrunn av et aktivt valg fra både arbeidsgiver- og takers side og brenner for jobben sin. Det merkes både i undervisning og resultater.
Skolebygning - Torderød skole

ET STED Å TRIVES

Lokaliteter har mer å si enn man kanskje skulle tro. Torderød skole holder til i et av byens eldste skolehus. Den moderniserte bygningen er med å gi undervisningen en helt spesiell ramme.
null

TILGJENGELIG FOR ALLE

Torderød skole er en lovbestemt privatskole som får dekket 85% av driftsutgiftene fra det offentlige. Det er mao. langt fra uoverkommelig å være privatskoleelev.

“Mer tid til hver enkelt, høy faglig standard og gode verdier i ryggen. Det tror vi er viktige elementer i arbeidet med å hente frem potensialet hos elevene våre. Både kunnskapsmessig og som mennesker. ”

ET VÅKENT ØYE I SKOLEHVERDAGEN

Som forelder har du liten kontroll på den sosiale virkeligheten barnet ditt opplever på skolen. Mye av dagen går med i undervisning og skolegård, og en stor del av barnas sosiale bevissthet dannes her. Vi har stor tro på fordelene et mindre miljø gir i form av større gjennomsiktighet og oversikt. Når det er sagt er det ikke slik at vi lener oss på våre naturlige fortrinn. Gjennom tett tilstedeværelse er vi både mer tilgjengelig for elevene og konstant oppmerksomme.

FØRE VAR

INGEN HAKKEKYLLINGER

På Torderød skole har vi egen handlilngsplan mot mobbing og trakasering  i forhold til gjeldende regelverk. Alle miljøer, hvor små de enn er, er sårbare, og vi sover ikke på vakt. Tett samarbeid lærere imellom og et transparent system gir oss fordeler vi utnytter etter beste evne

LEK PÅ TVERS

ALDER INGEN HINDRING

Med en kapasitet på 120 elever fordelt på 10 klassetrinn under samme tak, er det ikke et sjeldent syn å se elever fra ungdomstrinnet dele fotballbane med noen kvikke småskolebarn. Det tror vi både er sunt, utfordrende og utviklende. Å omgås på tvers av alderstrinn er en spore til  glede såvel som omsorg, omtanke og respekt.

SAMHOLD

PÅ FORNAVN

I en familie er det alltid noe som binder medlemmene sammen til tross for at alle er individualister, spredt i alder og stiller med «egne kort». I en liten skole er mye av den samme dynamikken til stede. Vi er fortsatt ikke fler enn at alle kjenner hverandre med navn.

Skohyllen er et hverdagslig vitne om forskjeller, likheter og fellesskap.
En hyggelig og romslig skolegård gir mulighet for mye felles moro.

TOLERANSE OG RESPEKT

Torderød skole er en privatskole tuftet på kristne verdier og livssyn. Hos oss er det høyt under taket og vårt fremste fokus er først og fremst å tilby undervisning av høy kvalitet og et oppmerksomt øye for den enkelte. Vår kristne formålsparagraf kommer sterkest til syne gjennom arbeidet med å integrere allmenngyldige verdier i skolesystem og undervisning.

 

ÅPEN HOLDNING OG TRYGGE VERDIER. DET VIL VI GJERNE STÅ FOR.

Å VÆRE EN GOD LÆRER INNEBÆRER EVNE OG TID TIL Å SETTE SEG I ELEVENS STED.

Til tross for at skole er læring satt i system, er vi overbevist om at vår kombinasjon av størrelse og kompetanse setter oss i stand til å møte de ulike behovene til hver enkelt elev på en best mulig måte. Vår kristne formålsparagraf gir oss i tillegg en naturlig respekt for forskjeller og en grunnleggende holdning til at alle er skapt unike – og dermed tar til oss læring på litt forskjellig måte. Tross alt er vi tilstede for elevens skyld, ikke minst fordi alle våre elever er her på bakgrunn av et aktivt valg av skole.

SLIKT FORPLIKTER.

ANDRE STEDER HETER DET BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE. VI KALLER DET BARE SKOLEFAMILIEN…

Det følger en lun trygghet med å definere et fellesskap som et sted hvor hver enkelt er et verdifullt medlem. Skole er tross alt mer enn teori og tørr kunnskap. Den er også en viktig sosial plattform, og når tillit og trygghet har gode kår skapes samtidig de beste forholdene for læring og mestring. På TORDERØD SKOLE trives vi godt med våre 80-120 ”familiemedlemmer”. Det gir en spesiell oversikt og gjennomsiktighet når man ikke er flere enn at alle kan navnene på hverandre.

AT DET HAR VIST SEG Å GI GODE RESULTATER I KARAKTERBØKENE,
TAR VI SOM EN REN BONUS!