ET AKTIVT FORHOLD TIL SKOLE OG UTDANNING

Adventistene, som eier og driver Torderød skole, har alltid vært opptatt av skole og utdanning. Allerede i 1872 kom den første skolen drevet av adventister på plass. To år senere fulgte en større middelskole i Battle Creek, Michigan og i dag regnes Adventistenes utdanningssystem som det største private, protestantiske skolesystem i verden. Det omfatter ca. 7800 grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter. Skolene tilbyr undervisning fra førskolenivå, som kan foregå under de mest primitive forhold i u-land, til doktorgradsnivå ved universiteter som er blant de fremste forskningsinstitusjonene innen sine spesialområder. Høy integritet i forhold til det faglige nivået er et fellesstrekk på tvers av alle institusjoner.

Kirkesamfunnet er et av mange evangeliske kirkesamfunn som har røttene i den store vekkelsen som sveipet over Vesten i midten av 1800-tallet. Fra 3500 medlemmer i 1863 er tallet nå bortimot 20 millioner fordelt i et verdensomspennende organisert kirkesamfunn.

“Enhver adventistdrevet utdanningsinstitusjon er kommet til på bakgrunn av en sterk interesse for å formidle kunnskap av høy kvalitet og kristne verdier. Det håper vi skinner gjennom også i arbeidet vårt på Torderød skole.”

Bli kjent med Torderød skole

Torderød skole - fasade

Torderød skole er en privatskole fra 1.-10. trinn med kristen formålsparagraf, noe som først og fremst gir seg uttrykk i verdilæring. Skolen er åpen for alle og er sentralt beliggende på Jeløya i Moss.

Et godt, solid skolebygg med tradisjoner fra skolevirksomhet gjennom 120 år er oppgradert til moderne undervisnings-forhold og gir oss samtidig en unik og ærverdig ramme, omkranset av parkmessige, grønne omgivelser. 

Kristen formålsparagraf; Hva innebærer det?

null
§ 1-3 Formål (Fra Vedtekter for Torderød skole av 6. juni 2019)
Skolen skal tilrettelegge læringsarbeid som gir kunnskap og utvikler ferdigheter og holdninger i et miljø som fremmer kristen tro, individuell vekst og samarbeid, til tjeneste for Gud og medmennesker.

 

Vår kristne formålsparagraf innebærer at undervisningen er grunnfestet i det kristne verdisynet. Vi legger stor vekt på verdilæring med ett verdifokus hver måned.

Skolen er drevet av Syvendedags Adventistkirken, som driver verdens største protestantiske skolesystem og praktiserer en evangelisk- luthersk trosretning. Har du f.eks. bakgrunn fra folkekirken (f.d. statskirken), vil du finne deg godt til rette hos oss!

I hverdagen betyr det at livssynsfaget f.eks. ikke er verdinøytralt (slik det er åpning for i hht lovverket), vi ber bordbønn ved måltider, og skoledagen starter med en morgensamling som bygger opp under den aktuelle verdien vi arbeider med til enhver tid. Skolen har også livsynsorienterte aktiviteter (tydelig annonsert) og setter jevnlig opp skolegudstjenester hvor elevene deltar.

Når det passer naturlig, bringes verdibegrepene inn som en del av undervisningen.
Den enkelte verdibegrepet gjøres til en aktiv og synlig del av skolehverdagen under hele perioden.

Bli kjent med Torderød skole

Torderød skole - fasade

Torderød skole er en privatskole fra 1.-10. trinn med kristen formålsparagraf, noe som først og fremst gir seg uttrykk i et fokusert arbeid med allmengyldige verdier gjennom skolearbeid og miljø. Skolen er åpen for alle og er sentralt beliggende på Jeløya i Moss.

Et godt, solid skolebygg med tradisjoner fra skolevirksomhet gjennom 120 år er oppgradert til moderne undervisnings-forhold og gir oss samtidig en unik og ærverdig ramme, omkranset av parkmessige, grønne omgivelser. 

Kristen formålsparagraf; Hva innebærer det?

null
§ 1-3 Formål (Fra Vedtekter for Torderød skole av 6. juni 2019)
Skolen skal tilrettelegge læringsarbeid som gir kunnskap og utvikler ferdigheter og holdninger i et miljø som fremmer kristen tro, individuell vekst og samarbeid, til tjeneste for Gud og medmennesker.

Vår kristne formålsparagraf innebærer at undervisningen er grunnfestet i det kristne verdisynet. Dette viser seg for eksempel i verdilæring, ett verdifokus hver måned.

Skolen er drevet av Adventistkirken, som driver verdens største protestantiske skolesystem og praktiserer en evangelisk- luthersk trosretning. Har du f.eks. bakgrunn fra folkekirken (f.d. statskirken), vil du finne deg godt til rette hos oss!

I hverdagen betyr det at livssynsfaget f.eks. ikke er verdinøytralt (slik det er åpning for i hht lovverket), vi ber bordbønn ved måltider, og skoledagen starter med en morgensamling som bygger opp under den aktuelle verdien vi arbeider med til enhver tid. Skolen har også livsynsorienterte aktiviteter (tydelig annonsert) og setter jevnlig opp skolegudstjenester hvor elevene deltar.

Når det passer naturlig, bringes verdibegrepene inn som en del av undervisningen.
Den enkelte verdibegrepet gjøres til en aktiv og synlig del av skolehverdagen under hele perioden.

EKSEMPLER PÅ INTERNASJONALT ANERKJENTE, ADVENTISTDREVNE SKOLER

ANDREWS UNIVERSITY

null

ANDREWS UNIVERSITY

MICHIGAN, USA

Det største universitetet i porteføljen til adventistenes svært omfattende skolesystem. Skolen anses som en av spydspissene innen arkeologi, spesielt i Midt-østen. Andrews University tilbyr utdanning innen en rekke fagområder som strekker seg fra landbruksfag, teologi til arkitektur, kunst, og ledelse.

LOMA LINDA UNIVERSITY

null

LOMA LINDA UNIVERSITY

CALIFORNIA, USA

Loma Linda er et sykehustilknyttet universitet som bl.a. tilbyr høyteknologisk spisskompetanse innenfor protonstrålebehandling av kreft. De har også utført pionerinnsats innenfor hjerteoperasjoner og hjertetransplantasjoner på spedbarn og har satset på langsiktige sosialmedisinske livsstilsrelaterte forskningsprosjekter hvor de er en svært anerkjent aktør.

ADVENTIST UNIVERSITY OF CENTRAL AFRICA

null

KIGALI UNIVERSITY

RWANDA, AFRIKA

Store deler av Afrika er i kraftig vekst både økonomisk og innen kompetanse. Denne utviklingen gjenspeiles i det splitter nye universitetskomplekset i Kigali som blant annet huser et topp moderne teknologi- og vitenskapssenter. Universitet, som har rundt 4000 studenter, kan nå måle seg med et hvilket som helst universitet på verdensbasis. I 2016 utvides dette kraftsenteret videre når det legges til en medisinsk avdeling.