Absolutt9. 2022

En intens, verdiorientert uke for 9. klassingene fra Torderød og søsterskolene i Norge på Vegårtun leirsted, ble gjennomført i uka før høstferien. Absolutt 9ende har en litt leirskoleaktig vibe over seg. Elevene deltar i sosiale aktiviteter, de lærer om Bibelen, snakker om tro, valg og tilgivelse. Som oftest er de mest fornøyd med maten og…