Andreas Stavdal

lærer

Karoline Linnes

SFO, støttepedagog

Isak Johannsson

SFO

Christine Lydersen Colange

SFO

Rut Dammann Birkenes

lærer

Ann-Margreth Olsvik

lærer

kontaktlærer 1. og 2.

Linda Johannessen

støttepedagog

Lorena Jokoniene

SFO, støttepedagog

Maria Omvik

støttepedagog

Connie Sjøvold

støttepedagog