Innlegg

Kick-off for TL-programmet

Årets TL-program ble sparket i gang med storveis presentasjon av TL-lederne i skolegården. Så dro alle lærerne og elevene opp i Torderødparken for å kjøre noen supermorsomme TL-leker.

Skolen arbeider systematisk med elevenes psykososiale miljø, inkludert handlingsplan mot mobbing. TL-programmet bidrar til friminutter med morsomme aktiviteter der mobbefrie trivselsledere er ledere.

Trivselsprogrammets mål er å:
● Gi økt trivsel
● Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
● Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
● Bygge vennskap
● Forebygge konflikter og mobbing
● Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Trivselsledere for høsten 2017. Vi heier på dere!

TL-lederne hyllet for sin innsats

Vi ville takke trivselslederene våre for super innsats i Trivselsprogrammet ved skolen vår. Tre av fire flotte mellomtrinnselever fikk i skoletiden pizza og dessert på Peppes pizza. På sommeravslutningsprogrammet torsdag kveld, ble trivselslederene gitt heder og ære for å ha bidratt til morsomme aktiviteter og økt trivsel i friminuttene. Diplom og stor applaus fra foreldrene, elevene og lærerne var dem vel forunt.

tl-ledere-faar-diplom-sommeravslutningsprogram-2016

Flinke og positive TL-ledere får fortjent diplom og applaus på sommeravslutningsprogrammet.

Torderød skole takker #Trivselslederne for super innsats. 3 av 4 var tilstede og fikk pizza og dessert på #peppespizza. God sommer!

Torderød skole takker #Trivselslederne for super innsats. 3 av 4 var tilstede og fikk pizza og dessert på #peppespizza. God sommer!

TL-dans og alle henger med!

Aktive elever på trivselslederkurs i Våler. Vi ser frem til mye god og kreativ aktivitet i friminuttene fremover! Takk også til Kirkebygden skole som stiller opp som vertskap hver gang!