Trivselsleder-programmet

Årets TL-program ble sparket i gang med storveis presentasjon av TL-lederne i skolegården. Så dro alle lærerne og elevene opp i Torderødparken for å kjøre noen supermorsomme TL-leker.

Skolen arbeider systematisk med elevenes psykososiale miljø, inkludert handlingsplan mot mobbing. TL-programmet bidrar til friminutter med morsomme aktiviteter der mobbefrie trivselsledere er ledere.

Trivselsprogrammets mål er å:
● Gi økt trivsel
● Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
● Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
● Bygge vennskap
● Forebygge konflikter og mobbing
● Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Trivselsledere for høsten 2017. Vi heier på dere!