Innlegg

Kick-off for TL-programmet

Årets TL-program ble sparket i gang med storveis presentasjon av TL-lederne i skolegården. Så dro alle lærerne og elevene opp i Torderødparken for å kjøre noen supermorsomme TL-leker.

Skolen arbeider systematisk med elevenes psykososiale miljø, inkludert handlingsplan mot mobbing. TL-programmet bidrar til friminutter med morsomme aktiviteter der mobbefrie trivselsledere er ledere.

Trivselsprogrammets mål er å:
● Gi økt trivsel
● Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
● Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
● Bygge vennskap
● Forebygge konflikter og mobbing
● Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Trivselsledere for høsten 2017. Vi heier på dere!

TL-lederne hyllet for sin innsats

Vi ville takke trivselslederene våre for super innsats i Trivselsprogrammet ved skolen vår. Tre av fire flotte mellomtrinnselever fikk i skoletiden pizza og dessert på Peppes pizza. På sommeravslutningsprogrammet torsdag kveld, ble trivselslederene gitt heder og ære for å ha bidratt til morsomme aktiviteter og økt trivsel i friminuttene. Diplom og stor applaus fra foreldrene, elevene og lærerne var dem vel forunt.

tl-ledere-faar-diplom-sommeravslutningsprogram-2016

Flinke og positive TL-ledere får fortjent diplom og applaus på sommeravslutningsprogrammet.

Torderød skole takker #Trivselslederne for super innsats. 3 av 4 var tilstede og fikk pizza og dessert på #peppespizza. God sommer!

Torderød skole takker #Trivselslederne for super innsats. 3 av 4 var tilstede og fikk pizza og dessert på #peppespizza. God sommer!

TL-dans og alle henger med!

Aktive elever på trivselslederkurs i Våler. Vi ser frem til mye god og kreativ aktivitet i friminuttene fremover! Takk også til Kirkebygden skole som stiller opp som vertskap hver gang!

Torderød skole er nå med i «Trivselsprogrammet»

logo-trivselsleder-websideTorderød skole er første skole i Moss kommune som setter i gang med «Trivselsprogrammet» som et supplement til ZERO. Målet er at dette skal kunne bidra til å redusere mobbing og høyne trivselen. Det går ut på at mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per januar 2013 benytter over 800 skoler i Norge Trivselsprogrammet.

Mandag ettermiddag var alle ansatte ved skolen på kick-off kurs med en representant fra TL-programmet.

Igangsetting av et slikt tiltak har støtte fra flere hold. Utdanningsdirektoratet skriver at «fysisk aktivitet har positive effekter både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte». Programmet er også i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om god tilrettelegging for fysisk aktivitet i friminuttene.

Ifølge Olweus’ programpakke mot mobbing er en godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, et sentralt element i arbeidet for å redusere mobbing (Skolens utearealer, 2003:11):

«I våre store undersøkelser ser vi at ca. 60% av all mobbing skjer i skolegården, og vi vet at godt vakthold fra de voksne og spennende aktiviteter for de unge er to vesentlige faktorer som kan være med å forebygge mobbing.»
André Baraldsnes, (leder for Olweus-programmet).

Ansatte på kick-off med Trivselsprogrammet.

Ansatte på kick-off kurs med rep. fra Trivselsprogrammet.

Leder for Zero og Respekt  har også anbefalt TL-programmet: «Vi opplever at skoler stadig er på leting etter positive aktiviteter som kan forebygge uønsket atferd, deriblant mobbing. Trivselsprogrammet kan derfor anbefales skolene vi kommer i kontakt med.»

Trivselsprogrammets mål er å:

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
● redusere konflikter blant elever
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

(Kilde: http://www.trivselsleder.no)