Kilde: http://www.trivselsleder.no

logo-trivselsleder-websideTorderød skole er første skole i Moss kommune som setter i gang med «Trivselsprogrammet» som et supplement til ZERO. Målet er at dette skal kunne bidra til å redusere mobbing og høyne trivselen. Det går ut på at mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per januar 2013 benytter over 800 skoler i Norge Trivselsprogrammet.

Mandag ettermiddag var alle ansatte ved skolen på kick-off kurs med en representant fra TL-programmet.

Igangsetting av et slikt tiltak har støtte fra flere hold. Utdanningsdirektoratet skriver at «fysisk aktivitet har positive effekter både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte». Programmet er også i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om god tilrettelegging for fysisk aktivitet i friminuttene.

Ifølge Olweus’ programpakke mot mobbing er en godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, et sentralt element i arbeidet for å redusere mobbing (Skolens utearealer, 2003:11):

«I våre store undersøkelser ser vi at ca. 60% av all mobbing skjer i skolegården, og vi vet at godt vakthold fra de voksne og spennende aktiviteter for de unge er to vesentlige faktorer som kan være med å forebygge mobbing.»
André Baraldsnes, (leder for Olweus-programmet).

Ansatte på kick-off med Trivselsprogrammet.

Ansatte på kick-off kurs med rep. fra Trivselsprogrammet.

Leder for Zero og Respekt  har også anbefalt TL-programmet: «Vi opplever at skoler stadig er på leting etter positive aktiviteter som kan forebygge uønsket atferd, deriblant mobbing. Trivselsprogrammet kan derfor anbefales skolene vi kommer i kontakt med.»

Trivselsprogrammets mål er å:

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
● redusere konflikter blant elever
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

(Kilde: http://www.trivselsleder.no)