Siden skolestart har første og andreklasse puttet en perle på en snor hver eneste skoledag. Dette har blitt til 100 perler og  ble markert med 100-dagers fest den 23. januar. Alle elevene fikk en diplom. I tillegg koste vi oss med kaker, spill og leker.