VERDILÆRING

– Arbeidet med verdier er en verdi seg selv.

LITT OM HVORFOR

På Torderød skole er vi opptatt av å være tydelig på verdier fordi vi tror gode holdninger, forankret i viktige verdier, har betydning både for den enkelte, familien, skolen og samfunnet generelt. Vi snakker om allmenngyldige verdier som, ikke minst med bakgrunn i skolens kristne formålsparagraf, ligger oss nær. Både som lærere og mennesker.

LITT OM HVORDAN

30 verdier håndplukkes og blir tatt for seg enkeltvis – en for hver måned. Elevene møter verdiene gjennom direkte arbeid med dem i klassene, de er synlige på ukeplanene, plakater henges opp rundt på skolen, og verdien flettes inn i undervisningen når det er naturlig. Vi starter det hele med en månedlig «kick-off» hvor alle elevene samles i fellesskap for å få introdusert månedens verdi.

Verdiene tydeliggjøres bl.a. ved å gjøre dem synlige i skolens miljø.

ÅR 1

 • Ansvar
 • Toleranse
 • Vennskap
 • Kjærlighet
 • Mot
 • Respekt
 • Tro
 • Omsorg
 • Takknemlighet
 • Ærlighet

ÅR 2

 • Samhold
 • Hjelpsomhet
 • Forståelse
 • Fred
 • Håp
 • Lykke
 • Samarbeid
 • Tillit
 • Frihet
 • Tålmodighet

ÅR 3

 • Trygghet
 • Tilgivelse
 • Høflighet
 • Fellesskap
 • Raushet
 • Selvkontroll
 • Tjeneste
 • Egenverd
 • Lojalitet
 • Integritet