Ledelse og administrasjon

Jostein Myrdal
Jostein Myrdal

Rektor

Unn
Unn Dunseth

Inspektør

Vårt personell

Alda
Alda B. Berg

Lærer, spespedlærer

Andreas K. Stavdal

Lærer

Ann-Margreth
Ann-Margreth Olsvik

Kontaktlærer 1. og 2.

Bente Stronegger
Bente Stronegger

Lærer

Christine
Christine Lydersen Colange

SFO

Connie Sjøvold

Pedagogisk medarbeider

Edvard Danielsen

Lærer

Elisabeth Larsen

Spespedlærer

Franco Morande

Lærer

Geir Tøndel Fossum
Geir T. Fossum

Lærer, TL-sjef

Hilde
Hilde Gran Hagen

Lærer

Ingibjørg
Ingibjørg Ingibergsdottir

Pedagogisk medarbeider

Lars Ingar Bragvin Andresen
Lars Ingar Bragvin Andresen

Lærer

Linda
Linda Johannessen

Pedagogisk medarbeider

Linda
Linda Johnson

Kontaktlærer 3. - 4.

Madelen
Madelen Berntzen

Lærer

Maria
Maria Omvik

Kontaktlærer 5. og 6.

Marit Elisenberg

Spes.ped koordinator.

Olav Maktabi

Pedagogisk medarbeider

Rune Stake Stavdal

Lærer, IKT

Rut
Rut Dammann Birkenes

Kontaktlærer 10.

Ruth M. K. Kielland

Pedagogisk medarbeider

Mirjam Mamen
Ruth Mirjam Mamen

Kontaktlærer 5. og 6.

Siri-Anne Judson
Siri-Anne Judson

SFO-leder, HMS, brannvernleder. Pedagogisk medarbeider

Theodor
Theodor Sandaker

Kontaktlærer 7.

Thor Larsen
Thor Larsen

Kontaktlærer 9., IKT

Torgeir
Torgeir Vestbye

Kontaktlærer 8.

I permisjon