Siden er under utvikling

Ledelse og administrasjon

Jostein Myrdal
Jostein Myrdal

rektor

Unn Dunseth
Unn Dunseth

inspektør

Carina D`Angelic

sekretær

Pedagogisk personell

Alda Baldursdottir
Alda Baldursdottir

lærer

kontaktlærer 6. – 7.

Andreas Stavdal

lærer

Ann-Margreth Olsvik

lærer

kontaktlærer 1. og 2.

Bente Stronegger
Bente Stronegger

lærer

Christine Lydersen Colange

SFO

Connie Sjøvold

støttepedagog

Elisabeth Larsen

lærer

Franco Morande

lærer

Geir Tøndel Fossum
Geir T. Fossum

lærer, TL

Ingibjorg Ingibergsdottir
Ingibjørg Ingibergsdottir

støttepedagog

Isak Johannsson

SFO

Karoline Linnes

SFO, støttepedagog

Lars Ingar Bragvin Andresen
Lars Ingar Bragvin Andresen

lærer

Linda Johannessen

støttepedagog

Linda Johnson
Linda Johnson

lærer

kontaktlærer 3.- 4.

Maria Omvik

støttepedagog

Marit Elisenberg
Marit Elisenberg

lærer

spes.ped koordinator, lærerspesialist lese- og skriveopplæring

Mirjam Mamen
Mirjam Mamen

lærer

Rune Stake Stavdal
Rune Stake Stavdal

lærer

kontaktlærer 8., lærerspesialist PfDK

Rut Dammann Birkenes

lærer

Siri-Anne Judson
Siri-Anne Judson

støttepedagog, SFO, HMS, brannvernleder

Theodor Sandaker

lærer

kontaktlærer 7.

Thor Larsen
Thor Larsen

lærer, IKT

lærerspesialist PfDK

I permisjon

Janne Jakobsen
Janne Jakobsen

lærer

Lorena Jokoniene

SFO, støttepedagog