Tilgivelse var et hovedtema i Jesu forkynnelse. Essensen i tilgivelse er å bli satt fri. Også moderne psykologi med et ikke-bibelsk ståsted sier at tilgivelse er viktig bl.a. fordi det er nødvendig for å greie og slutte med å være bitter og komme seg videre i livet.

tilgivelse-2-feb-2013

Kjetil lenket sammen to elever med kjetting og hengelås. De fikk hverandres nøkkel. For å fri den den ene, måtte den andre låse opp den første, og så motsatt. Slik illustrerte rektor at ved å tilgi setter du andre fri. Den som tilga løste seg selv fra bitterhet og nag.

tilgivelse-3-feb-2013

Bibelberetningen om David som gjemte seg i huler i frykt for kong Saul og hans menn som var på jakt for å ta ham av dage, ble trukket frem. Ved en anledning kongen skulle gjøre sitt fornødende i hulen der David og hans menn gjemte seg, sparte David kongens liv og kongen tilga ham. (1. Sam. 24)

Et viktig Zero-mål for måneden har med tilgivelse å gjøre: «Jeg kan si unnskyld hvis jeg gjør noe dumt mot andre.» Et annet er: «Jeg kan gi andre en ny sjanse hvis de har gjort noe dumt mot meg.»