Mellomtrinnet stod for hele Gudstjenesten i Adventkirken i Fredrikstad lørdag 13. april 2013.Salen var fullpakket med forventningsfulle voksne og barn. Den røde tråden gjennom programmet var det Jesus kalte Himmelriket, eller Guds rike. Gjennom dramatiseringer av lignelser, tekstlesing, refleksjon i dialogform, sang og musikk, formidlet mellomtrinnselevene Gud som en kjærlig far, en som setter alt på spill for å redde det som er kommet bort.