Vi får høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer, Ingrid Grimsmo Jørgensen, på besøk . Hun er utdannet innen pedagogikk og underviser ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag, og er en utmerket, ettertraktet foredragsholder. Hun har skrevet artikler i Aftenposten i høst, og vært mye delt på Facebook og Twitter.

Torderød skole ønsker derfor alle velkommen til et spennende temamøte. Møtet er åpent, og om du ønsker å komme setter vi pris på om du bruker påmeldingsskjemaet her.

Sted: Torderød skole. Klokkeslett: 18.00-20.00
• Hvordan kan vi som skole og hjem samarbeide for å bidra til trivsel og læring?
• Hva er skolens rolle? Hva forventes av skolen?
• Hva er foreldrenes rolle? Hva forventes av foreldrene?
Elevene tilbringer mange timer i uka på skolen, og vi vet at trivsel også bidrar til økt faglig utbytte.

Dette er et foredrag du ikke kan gå glipp av. Sammen er vi sterke!

Skolen forventer at alle familier ved skolen er representert på møtet. Vi ber derfor om tilbakemelding på hvor mange som kommer fra hver familie. Det vil bli organisert barnepass for barn under 10 år.

Vel møtt!

INGRIDGRIMSMOJORGENSEN-kompetanser

Kilde: http://kompetanser.no