Første mandag etter høstferien var det fellessamling i gymsalen. Et klipp fra Disneys versjon av det franske eventyret om skjønnheten og udyret illustrerte hvordan den unge jenta gjennom toleranse overfor udyret klarte å se den indre skjønnheten i den forheksede prinsen, og hvordan kjærligheten brakte ham tilbake.

taale-mye-sammen-okt2013

Sammen tåler vi mer

«Hvor mye tåler du? spurte Kjetil på fellesandakten. Vi skal ikke tåle alt, men faktum er uansett at vi tåler mye sammen. To ungdomsskoleelever løftet en gymbenk med småskoleelever sittende oppå som illustrasjon på at vi tåler tunge tak sammen.

Corrie ten Boom sin opplevelse rundt det å vise toleranse og å tilgi, gjør sterkt inntrykk. Kjetil fortalte elevene om denne hollandske kvinnen som under 2. verdenskrig holdt jøder i skjul, og for det ble hele hennes familie sendt i konsentrasjonsleir. Hun og søsteren Betsy ble sendt til Ravensbruck hvor søsteren døde.

Corrie ten Boom

En dag i 1947 holdt hun et evangelisk møte i München og etter møtet kom en mann imot henne som hun dro kjensel på, for han var en av fangevokterne fra Ravensbruck konsentrasjonsleir. Han var en av de grusomste der. Talen hun hadde holdt på møtet handlet om tilgivelse, og den tidligere fangevokteren rakte frem hånda og sa: «Det var et fint budskap. Du nevnte Ravensbruck i talen din. Jeg var fangevokter der, men siden den gang er jeg blitt en kristen. Kan de tilgi meg?» Hun kjempet hånden frem, ba Jesus om hjelp, for hun hadde absolutt ikke lyst til å tilgi, for hun hadde opplevd mer enn noen kunne tåle. I boken sin skriver hun at da de trykket hverandre, skjedde det noe ufattelig inni Corrie, og hun kunne si: «Jeg tilgir deg bror, jeg tilgir deg av hele mitt hjerte.»

Den gode samaritan

Den gode samaritan.
Kilde: http://www.frilloblog.com/

Bibelen har mange beretninger om toleranse. På andakten ble det vist en animasjon av «Den gode samaritan». Tenk at den som jødene hatet, var den som viste barmhjertighet!

Toleranse kommer fra det latinske tolerantia som betyr «det å tåle» eller «holde ut noe». Det forstås ofte som å tåle at andre mener noe annet enn det man selv eller flertallet mener, og anerkjennelse av andres rett til å leve i samsvar med sine meninger. (Kilde: Wikipedia).

Ved vårt nye Zero-mål vil vi prøve å ta toleransen inn i skolehverdagen:

«Vi kan være venner selv om vi ikke mener det samme»

baere-sammen-taale-mere