23.-27. september var Torderød skoles 9. klasse på Vegårdstun leirsted, like ved Risør, sammen med over 100 niendeklassinger fra de andre menighetsskolene drevet av Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge.

Her fikk 9. klassingene anledning til å lete etter svar på spørsmål som er viktige for dem: identitet, tro, valg, tilgivelse og framtid.

absolutt9-2013-ab

Det ble et actionfylt dagsprogram fra 8 om morgenen til leggetid i halv tolv-tiden: Andakt, ”dagens helt”, gruppearbeid, fysiske aktiviteter, plikt, sport, lek og samlinger.

Blant en rekke høydepunkter var Finn Andersens levende gjenfortelling om Josefs møte med ”Potimor”, en opplevelse elevene nok vil ta med seg.

Den siste kvelden hørtes mistenkelige elg-lignende lyder fra skogen, og ”elgjakten”, der lærerne var fritt vilt, var i gang. Lærerne ble jaktet på, fanget og slept med til slakteriet for veiing.

Turen inngår som en del av kristendoms- og samfunnsfagsundervisningen (alternativ til konfirmasjonsundervisning).

absolutt9-2013-ac