Også førsteklassingene på Torderød skole deltok på Trygg Trafikk, NAF, Politiet og Moss kommunes refleksdemonstrasjon for alle 1. klassinger i mosseskolene fredag 19. oktober.

Bortimot 350 skolebarn møtte i Mossehallen for å lære litt om refleksbruk av Politiet og barnas trafikkvenn, Tarkus. Elevene fikk bli reflekspoliti for å passe på at andre bruker refleks.

Politiet fortalte om hvor viktig det er å bruke refleks. Lyset i hallen ble slått av, så barna fikk virkelig se hvor stor forskjell det er på de som bruker refleks og de som ikke gjør det. Alle fikk refleksvest, boller og saft.