Hele skolefamilien ved Torderød er med i ADRA Hjelpeaksjon 2013 tirsdag 27. til torsdag 29. august. Bøssebærende elever kjøres ut av lærere og foreldre i Moss og Rygge i dør-til-dør-innsamling fra 18.00 – 20.30.

Gjennom årets ADRA Hjelpeaksjon vil Torderød skole samle inn midler til å bygge skoler og utdanne lærere i Sør-Sudan. Last ned brosjyren her.

Pressemelding fortsetter under bildet.adra-annonse-innsamling-2013

Sør-Sudan ligger i Øst-Afrika og er for tiden verdens yngste land. Etter årtier med borgerkrig, ble en ny nasjon født i 2011. Etter den langvarige og ødeleggende krigen, møter Sør-Sudan en rekke utfordringer i oppgaven med å tilby utdanning for barn og ungdommer.

Mange landsbyer i Sør-Sudan har ikke skolebygg og elever undervises under trær. De stedene der det finnes et skolebygg, mangler kanskje pulter, kladdebøker, blyanter eller tekstbøker. Det er en omfattende mangel av kvalifiserte lærere i landet. Mange lærere i skolene har ikke mer utdannelse enn kanskje seks år på skolen selv – uten noen form for pedagogisk utdanning.

Gjennom et bredt samarbeid, blant annet med myndigheter lokalt og sentralt – og med landsbyenes ledere, gjennomfører ADRA Sør-Sudan og ADRA Norge, i samarbeid med Norad, et program som hjelper barn i Sør-Sudan til å få utdanning. Nye skolebygg sørger for at barn lærer – skjermet fra vind, regn og distraksjoner. Pulter, bøker og læremateriell bidrar til gode rammer for læring. Vannsystemer og latriner bedrer barnas helse og gjør det tryggere å gå på skolen. ADRA gir også tilbud til lærere om å få lærerutdanning.

En annen viktig aktivitet knyttet til ADRAs program i Sør-Sudan er motivasjonsgrupper for foreldre og lærere. Foreldre og innflytelsesrike mennesker fra landsbyene møtes for å diskutere hvor viktig utdanning er – og at alle bør sende barna, jentene inkludert, til skolen. ADRA lærer opp utvalgte personer til å lede gruppene gjennom prosesser og samtaler om hvordan samfunnet vil tjene på at alle barna får utdanning.

Utfordringene i den nye nasjonen Sør-Sudan er enorme. Å sørge for utdanning til alle – er viktige skritt for å kunne skape et stabilt og bærekraftig samfunn.

Gjennom årets ADRA Hjelpeaksjon vil ADRA samle inn midler som skal komme barna i Sør-Sudan til gode – sammen med andre langsiktige prosjekt som ADRA Norge har i ca. 8 land.

Ditt bidrag til årets aksjon vil gjøre det mulig å bygge flere skoler, lære opp flere lærere – og motivere flere foreldre til å sende barna sine til skolen!