Det bøttet ned da Trivselsprogrammet ble sparket i gang på Torderød skole. Livlige barneskoleelever stimlet likevel nysgjerrig sammen rundt trivselslederne for å delta i intro-aktivitetene. Noen få minutter senere var lekene/aktivitetene i gang og flesteparten deltok.

Alle trivselsledere har vært på dagskurs og lært seg mange nye og spennende leker. Trivselsledernes ansvar er å lede aktivitetene og sørge for at alle som vil, får være med.

Det blir ca. tre-fire parallelle TL-aktiviteter i alle langfriminutt mandag-torsdag fra nå av, og vi ønsker hverandre lykke til med tiltaket som forebygger konflikter, øker fysisk aktivitet og trivsel i friminuttene.

tl-lek-skeinebrett

Flinke TL-ledere