Torderød skole har nå tatt i bruk læringsbrett i undervisningen. Elevene skal få mer læring gjennom bruk av digitale verktøy. Lærerne i 1. – 7. fikk før vinterferien profesjonell kursing gjennom firmaet RIKT som har god kompetanse på denne type IKT-støttet undervisning. Til og med foreldrene fikk prøve seg på læringsbrettene slik at de får et innblikk i mulighetene dette gir og at de kan følge opp hjemmearbeid elevene skal gjøre på brettene.

RIKT-kursing-modellering-laeringsbrett-torderod-skole

Lærerne kurses i bruk av læringsbrett som et pedagogisk verktøy i skolen.

Vi mener læringsbrett i skolen gir spennende muligheter for nyskapende undervisning, aktiv læring og økt motivasjon. Samtidig sender vi en takk til pioneren i klassen, Jong skole i Bærum, for gode råd og veiledning med på veien!

ipad-laeringsbrett-i-skolen

Her er vi i gang igjen etter vinterferien med læringsbrett i undervisningen.