Koselig samling i vennskapsuken

Det er ikke til å stikke under en stol at å ha venner ikke bare er en forutsetning for trivsel og læring i skolen, men hele livet gjennom. Fellessamlingen ble vennskapsukens crescendo. Her lærte vi vennskapsvisdom av Ole Brumm og vi leste en bibeltekst der Jesus kaller oss mennesker for venner (Joh. 15,15). Ungdomsskolen stilte med…

Rakte skolegården pen

Tidligere har FAU blitt engasjert for å rake skolegården for løv, men i år tok alle elevene og lærerne en fellesdugnad for å få skolegården pen. Det tok et par timer å rake og putte løvet i søppelposer. Barneskolen tok seg av fasade-siden mens u-skolen ryddet baksiden i tillegg til områdene mellom gjerdet og veien.…