Første skoledag 2012-2013

Første skoledag skal være minneverdig og sette tonen for året. Derfor ble bl.a. førsteklassingene møtt av sine faddere i skolegården ved ankomst med påfølgende fellessamling i gymsalen med andakt og fokus på fellesskap som en viktig verdi i skolen.