Inspirert på Inspiria

Onsdag 14. november ble mellomtrinnet inspirert på Inspiria Science Senter i Sarpsborg. En hyggelig mottakelse fikk de tjue elevene og tre lærerne allerede på utsiden av inngangsdøra av en av senterets formidlere, Lasse.

Første skoledag 2012-2013

Første skoledag skal være minneverdig og sette tonen for året. Derfor ble bl.a. førsteklassingene møtt av sine faddere i skolegården ved ankomst med påfølgende fellessamling i gymsalen med andakt og fokus på fellesskap som en viktig verdi i skolen.